Služby

Pěstební činnost, sázení lesa, osázení pasek, výsadba sazenic.

Z důvodu velké poptávky po sazenicích v minulých letech doporučujeme jejich rezervaci provádět co nejdříve na začátku kalendářního roku.Zprostředkování těžební činnosti (prořezávky, těžba, svoz, štípání) skrze partnerskou firmu: www.lesni-prace.cz

Ceník

Vytvoření plánu výsadby

ZDARMA
 • Druhová skladba sazenic
 • Prostorové upořádání

Vyřízení žádosti o dotace

10% ze získané dotace

Úklid po těžbě

25 000 Kč/ha
 • Snesení klestu na hromady

Oplocenka

65 Kč/bm
 • v ceně práce i materiál

Výsadba

5 Kč/ks
 • uvedené cena je za práci
 • cena sazenic se pohybuje v rozmezí 5-15kč dle druhu a velikosti

Vyžínání plevele

od 5000 Kč/ha
 • cena se odvíjí od výšky plevele
viz cenová tabulka

Dotace

Na práce spojené s obnovou lesa lze v současnosti žádat dotace a finační příspěvky od státu a kraje. Administraci žádosti vyřídíme za Vás. Dotace je možno libovolně kombinovat mezi sebou. Pro každého vlastníka tak můžeme zažádat až o 4 zdroje peněz.

Dotace na oplocenky

 • Spoluúčast 0,-
 • Dotace 40 Kč/bm ........ min.délka oplocenky je 25m
 • Výška oplocenky 160cm
 • Meliorační dřeviny min. 30% plochy
 • Harmonogram: Registrace žadatele probíhá od října do prosince. Po registraci lze provádět práce. Po skončení prací se podává vyúčtování a žádost. A kraj má půl roku na rozhodnutí, zda peníze vyplatí či ne.
 • Balík peněz je omezen. Peníze se rozdělují stylem: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Dotace Mze na úklid po těžbě (štěpkování)

 • 18 000 Kč/ha
 • Harmonogram: Ohlášení se podává od ledna do května. Poté je možno začít s pracemi. Po skončení prací se nejpozději do 30.6. podává vyúčtování a žádost.
 • K vyúčtování se přikládá druh použité technologie, počet technických jednotek (m3, ha) a označení porostní skupiny (nebo pozemku), kde byla technologie použita
 • Kvalitu provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem

Dotace MZe na nové sazenice

 • Proplácí 4-12 Kč/sazenici (30000-120000kč/ha)
 • Může být využita i na osázení bezlesí
 • Nelze uznat, pokud majitel propásl lhůtu na zalesnění (prodlouženo na 5 let)
 • Harmonogram: Ohlášení se podává od ledna do května. Poté je možno začít s pracemi. Po skončení prací se nejpozději do 30.6. podává vyúčtování a žádost.
 • Kvalitu provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem
 • Počet, druhová skladba a původ sazenic musí být podle platné legislativy.

Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

 • Stát vyplácí kompenzaci za objem dřeva, který musel být poražen v době kůrovcové kalamity. Za kácení provedené v roce 2019 se vyplácí částka 398kč/m3.
 • Žádosti jsou přijímány do 18.9.2020.
 • Za kácení provedené v roce 2020 budou kompenzace vypláceny až v roce 2021.

Plán výsadby

Formou konzultace s odborným lesním hospodářem zpracujeme projekt výsadby na konkrétní lesní pozemek dle rámcových směrnic hospodaření. Plán obsahuje: výběr vhodných dřevin, minimální počty sadebního materiálu spony mezi dřevinami

Úklid po těžbě

Dle preference majitele pozemku zvolíme způsob odstranění klestu. Na výběr máte několik možností:

 • pálení - klest snesený na hromady se pálí za přísných protipožárních opatření
 • štěpkování - naštěpkování větví a roznesení po lesním pozemku
 • kumulace - snesením klestu na hromady, které se během několika málo let rozpadnou a zůstanou součástí Vašeho lesa.
 • odvozem - klest snesený nebo shrnutý na hromady nebo řady se vyváží mimo lesní plochu

Oplocenka

Oplocenku stavíme z lesního pletiva výšky 160cm, které má dolní oka hustší kvůli ochraně stromků proti drobným savcům. Cena pletiva je 25kč/bm. Zbývající část 40kč/bm tvoří cena práce a dřevěných kůlů.

Nákup sazenek

Sadební materiál musí splňovat podmínky původu daný platnou legislativou. Takový materiál je nabízen lesními školkami s licencí Ministerstva Zemědělství. V posledních letech je poptávka po sazenicích listnatých stromů vyšší, než produkce školek. Proto je potřeba si sazenice co nejdříve rezervovat. Pokud chcete mít jistotu, že nebude vykoupeno, je nejlepší provést rezervaci už v lednu. Pro obnovu lesa mohou být použity prostokořenné nebo krytokořenné semenáčky.

Prostokořenné

Nejčastější a také nejjednodušší způsob pěstování rostlin. Rostliny po vyzvednutí z pěstební plochy nemají zeminu kolem kořenů. U některých druhů rostlin bývá kořen při jejich pěstování tzv. podříznut aby zhoustl a vytvořilo se více vlásečnicových kořenů.

Výhody

 • levnější a dobře známá než ostatní technologie
 • jednodušší výroba
 • při dopravě se vejde na dopravní prostředek mnohem více sazenic než u ostatních technologií

Nevýhody

 • velmi citlivé na okolní vlivy (vítr, slunce, mráz, sucho, špatná půda)
 • zvýšené nároky na manipulaci a uskladnění
 • nižší ujímavost (závisí na mnoha faktorech)
 • kratší období v roce pro výsadbu
 • jehličnany se nedoporučuje sázet na podzim
 • pomalejší manuální výsadba
 • déle trvá, než doroste do zajištěné kultury

Krytokořenné

Pěstování ve speciálně tvarovaných sadbovačích, které jsou umístěné na manipulačních rámech, pod kterými je vzduch. Rostliny jsou tak pěstovány na "vzduchovém polštáři". Ten zajistí, že prorůstajíci konečky kořenů ze spodu sadbovače zasychají a dochází tak ke "střihu vzduchem". Výsledkem je hustý kořenový bal, se správným směrem kořenů, bez deformací.

Výhody

 • není tak citlivá na okolní vlivy prostředí (vítr, slunce, mráz, sucho, atd.)
 • rychleji dorůstá do zajištěné kultury
 • rychlá manuální výsadba
 • vysoká ujímavost (závisí na mnoha faktorech)
 • Lze sázet v některých oblastech celý rok
 • Lze sázet o 20% méně sazenic než prostokořenných

Nevýhody

 • těžší balíčky při menším množství sazenic
 • na dopravní prostředek se vejde méně rostlin
 • dražší než prostokořenné sazenice
 • nákladná a náročná výroba, která vyžaduje zkušenosti lesních školek s pěstováním
 • Výsadba

  Výsadbu rostlin provádíme ručně (sazečem stromků) podle projektu výsadby (druhy sazenic, spony mezi rostlinami, atd..). Výsadba může probíhat pouze pokud je půda vlhká. Ideální je pokud několik dní před sadbou a několik dní po ní prší. Sází se v době vegetačního klidu rostlin. Na jaře je to v měsících únor, březen, duben, ve vyšších polochách květen. Na podzim listopad, prosinec, až do zamrznutí půdy.

  Zákon o lesích č.289/1995 Sb. stanovuje povinnost provést výsadbu do 2 let od vzniku holiny.

  Vyžínání

  Výsadbou lesa povinnosti vlastníka nekončí. Zákonem je dána povinnost se o vysazený les starat tak, aby nejpozději do 7 let bylo dosaženo tzv. zajištěné kultury. Ta představuje les který vyrostl tak, že ho zvěř již nepoškodí (neokouše) a okolní buřeň (plevele, keře, trávy) ho již neutlačují. Bývá vysoký mezi 1m až 1,5m (v závislosti na stanovišti).

  V praxi se jedná o opravy oplocenky a vyžínání buřeje. V závislosti na počasí je vyžínání potřeba provádět 2x až 4x ročně. Cena vyžínání je závislá na velikosti buřeje a na tom, jak rozpoznatelné je umístění vysazených stromků:

  Výška buřejeBez stromkůStromky je vidětStromky je nutno v buřeji vyhledávat
  do 50cm0,50 Kč1Kč6Kč
  50-120cm1 Kč2Kč12Kč
  nad 120cm2 Kč3Kč15Kč
  Ceny jsou za 1m2 vysečené plochy.

  Kontakt

  • Ing. Pavel Dvořák
  •   Adresa: Na Vyhlídce 93, 37001, Homole
  • IČO: 08812161
  •   Telefon: +420 776 021 864
  •   Email: obnovles@seznam.cz