Služby

Pěstební činnost, sázení lesa, osázení pasek, výsadba sazenic.

Z důvodu velké poptávky po sazenicích v minulých letech doporučujeme jejich rezervaci provádět co nejdříve na začátku kalendářního roku.Zprostředkování těžební činnosti (prořezávky, těžba, svoz, štípání) skrze partnerskou firmu: www.lesni-prace.cz

Ceník

Vytvoření plánu výsadby

ZDARMA
 • Druhová skladba sazenic
 • Prostorové upořádání

Vyřízení žádosti o dotace

ZDARMA
pro klienty
 • Pro ostatní dle individuální
 • cenové nabídky

Úklid po těžbě

35 000 Kč/ha
 • Snesení klestu na hromady

Oplocenka

120 Kč/bm
 • v ceně práce i materiál
 • 70Kč/bm lze zpětně získat dotací

Výsadba

12 Kč/ks - sazenice do 70cm
20 Kč/ks - poloodrostek nad 80cm
 • uvedené ceny jsou za práci
 • cena sadebního materiálu je 12-15kč/sazenici a 18-21kč/poloodrostek
 • dotace na sadební materiál je 15kč/sazenici a 30kč/poloodrostek

Vyžínání plevele

od 10000 Kč/ha
 • cena se odvíjí od výšky plevele
 • 16000Kč/ha lze zpětně získat dotací
viz cenová tabulka

Dotace

Na práce spojené s obnovou lesa lze v současnosti žádat dotace a finační příspěvky od ministerstva zemědělství. Administraci žádosti vyřídíme za Vás. Dotace je možno libovolně kombinovat mezi sebou. Pro každého vlastníka tak můžeme zažádat až o 4 zdroje peněz.

Dotace na oplocenky

 • Spoluúčast 0,-
 • Dotace 70 Kč/bm
 • Výška oplocenky 160cm
 • Harmonogram: Před zahájením stavby oploenky je nutno podat Ohlášení dotace. Teprve po něm lze stavět oplocenku. Po jejím dokončení je nutno do 3 měsíců podat vlastní žádost s potřebnými přílohami. Peníze z ministerstva přijdou obvykle do několika měsíců.

Dotace na nové sazenice

 • Proplácí 15 Kč za sazenici a 30Kč za poloodrostek
 • Může být využita i na osázení bezlesí
 • Nelze uznat, pokud majitel propásl lhůtu na zalesnění (prodlouženo na 5 let)
 • Harmonogram: Před výsadbou je nutno podat Ohlášení dotace. Teprve po něm lze sázet. Po ukončení výsadby je nutno do 3 měsíců podat vlastní žádost s potřebnými přílohami. Peníze z ministerstva přijdou obvykle do několika měsíců.
 • Kvalitu provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem
 • Počet, druhová skladba a původ sazenic musí být podle platné legislativy.

Dotace na následnou péči o výsadbu lesního porostu

 • Jedná se o dotaci na ochranu vysázených stromků
 • Nejčastějšími ochrannými zásahy je odstraňování buřeně, chemická či mechanická ochrana výsadeb proti okusu zvěří, ochrana proti klikorohu či proti myšovitým.
 • Příspěvek se poskytuje každoročně počínaje rokem výsadby lesního porostu do doby zajištění lesního porostu, nejvýše pak po dobu 5 let.
 • 16 000 Kč/ha
 • Harmonogram: Před začátkem ochranných prací je nutno podat Ohlášení dotace. Typicky to bývá z jara. Teprve po Ohlásení lze vyžínat/natírat. Po skončení posledního ochranného opatření v daném kalendářním roce je nutno do 3 měsíců podat vlastní žádost s potřebnými přílohami. Peníze z ministerstva přijdou obvykle do několika měsíců.
 • Kvalitu provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem

Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

 • Stát vyplácel kompenzaci za objem dřeva, které muselo být poraženo v době kůrovcové kalamity. Příjem žádostí byl ukončen v roce 2021.

Plán výsadby

Formou konzultace s odborným lesním hospodářem zpracujeme projekt výsadby na konkrétní lesní pozemek dle rámcových směrnic hospodaření. Plán obsahuje: výběr vhodných dřevin, minimální počty sadebního materiálu spony mezi dřevinami

Úklid po těžbě

Dle preference majitele pozemku zvolíme způsob odstranění klestu. Na výběr máte několik možností:

 • kumulace - snesením klestu na hromady, které se během několika málo let rozpadnou a zůstanou součástí Vašeho lesa.
 • odvozem - klest snesený nebo shrnutý na hromady nebo řady se vyváží mimo lesní plochu
 • pálení - klest snesený na hromady se pálí za přísných protipožárních opatření

Oplocenka

Oplocenku stavíme z lesního pletiva výšky 160cm, které má dolní oka hustší kvůli ochraně stromků proti drobným savcům.

Nákup sazenic

Sadební materiál musí splňovat podmínky původu daný platnou legislativou. Takový materiál je nabízen lesními školkami s licencí Ministerstva Zemědělství. V posledních letech je poptávka po sazenicích listnatých stromů vyšší, než produkce školek. Proto je potřeba si sazenice co nejdříve rezervovat. Pokud chcete mít jistotu, že nebude vykoupeno, je nejlepší provést rezervaci už v lednu. Pro obnovu lesa mohou být použity prostokořenné nebo krytokořenné sazenice výšky 25-70cm nebo poloodrostky o výšce 80-120cm. .

Prostokořenné sazenice

Nejčastější a také nejjednodušší způsob pěstování rostlin. Rostliny po vyzvednutí z pěstební plochy nemají zeminu kolem kořenů. U některých druhů rostlin bývá kořen při jejich pěstování tzv. podříznut aby zhoustl a vytvořilo se více vlásečnicových kořenů.

 • levnější sazenice
 • při dopravě se vejde na dopravní prostředek mnohem více sazenic než u ostatních technologií

Krytokořenné sazenice

Pěstování ve speciálně tvarovaných sadbovačích, které jsou umístěné na manipulačních rámech, pod kterými je vzduch. Rostliny jsou tak pěstovány na "vzduchovém polštáři". Ten zajistí, že prorůstajíci konečky kořenů ze spodu sadbovače zasychají a dochází tak ke "střihu vzduchem". Výsledkem je hustý kořenový bal, se správným směrem kořenů, bez deformací.

 • nejsou příliš citlivé na okolní vlivy prostředí (vítr, slunce, mráz, sucho, atd.)
 • větší přírůstky v prvních letech po výsadbě
 • vysoká ujímavost
 • lze sázet v některých oblastech celý rok
 • na plochu vystačí o 10% méně sazenic než prostokořenných

Poloodrostky

Jedná se o sazenice, které mají výšku 81-120cm. Jejich sázení je náročnější, za to však vyžadují menší následnou péči, protože díky své výšce již při vysazení vyčnívají nad okolní buřeň. Vhodné pro klienty, kteří nemají možnost obžínat vysazené stromky. Stát od roku 2022 podporuje výsadbu poloodrostků dotacemi, které jsou dvojnásobné oproti menším sazenicím.

 • rychleji uniknou buřeni a nemusí se tolik obžínat
 • rychleji dorůstají do zajištěné kultury
 • ekonomicky výhodné díky vyšším dotacím
 • na plochu vystačí o 20% méně kusů než prostokořenných sazenic

Výsadba

Výsadbu rostlin provádíme ručně (sazečem stromků) podle projektu výsadby (druhy sazenic, spony mezi rostlinami, atd..). Výsadba může probíhat pouze pokud je půda vlhká. Ideální je pokud několik dní před sadbou a několik dní po ní prší. Sází se v měsících březen, duben, květen ve vyšších polochách i červen. Na podzim říjen, listopad až do denních mrazů.

Zákon o lesích č.289/1995 Sb. stanovuje povinnost provést výsadbu do 2 let od vzniku holiny.

Vyžínání

Výsadbou lesa povinnosti vlastníka nekončí. Zákonem je dána povinnost se o vysazený les starat tak, aby nejpozději do 7 let bylo dosaženo tzv. zajištěné kultury. Ta představuje les který vyrostl tak, že ho zvěř již nepoškodí (neokouše) a okolní buřeň (plevele, keře, trávy) ho již neutlačují. Bývá vysoký mezi 1m až 1,5m (v závislosti na stanovišti).

V praxi se jedná o opravy oplocenky a vyžínání buřeně. V závislosti na počasí je vyžínání potřeba provádět 1x až 2x ročně. Cena vyžínání je závislá na velikosti buřeně a na tom, jak rozpoznatelné je umístění vysazených stromků:

Výška buřeněBez stromkůStromky je vidětStromky je nutno v buřeni vyhledávat
do 50cm1 Kč2Kč10Kč
50-120cm2 Kč5Kč15Kč
nad 120cm5 Kč10Kč20Kč
Ceny jsou za 1m2 vysečené plochy.

Pokud porost tvoří ostružiny, jsou ceny dvojnásobné.

Jednou za rok lze 16000kč/ha (1,60Kč/m2) zpětně získat dotací za vyžínání okolo vysazených stromků.

Kontakt

 • Ing. Pavel Dvořák
 •   Adresa: Na Vyhlídce 93, 37001, Homole
 • IČO: 08812161
 •   Telefon: +420 776 021 864
 •   Email: obnovles@seznam.cz